Sonda
Co lubisz najbardziej w Naszym sklepie?

Banery na rok liturgiczny " Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy"

BANERY RELIGIJNE » Banery na rok liturgiczny " Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy"

„Zgromadzeni na świętej wieczerzy”, to tytuł programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na kolejny rok liturgiczny, który rozpocznie się w pierwszą niedzielę Adwentu. A jego mottem są słowa: “Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (J. 6,32). Rok ten będzie drugim etapem trzyletniego programu duszpasterskiego pod hasłem: „Eucharystia daje życie”. Jego zasadniczym celem jest pogłębienie wśród wiernych znaczenia tajemnicy Eucharystii jako centrum życia chrześcijańskiego, rozumienia symboliki celebracji eucharystycznych i częstego uczestnictwa w nich.
Banery, które zawisną w świątyniach mają uzmysłowić wiernym , jak ważnym wydarzeniem w życiu chrześcijanina jest Eucharystia.

Dekoracje i banery religijne na wymiar.
Piękne banery religijne, drukowane atestowanymi i bezwonnymi farbami.

Autor:Administrator
 
  • Dodaj link do:
  • www.facebook.com